Kā novērtēt savu īpašumu?

Ja apsver domu par īpašuma pārdošanu, tad viens no svarīgākajiem jautājumiem ir – ko izdosies no darījuma iegūt? Ar cik lielu summu var rēķināties? Sākot interesēties par darījuma iespējām, var nākties saskārties ar dažādiem jēdzieniem, piemēram, īpašuma kadastrālā vērtība, tirgus cena, īpašuma novērtējums.

Kadastrālā vērtība – nodokļu un nodevu aprēķināšanai

Kadastrālā vērtība ir nekustamā īpašuma vērtība, ko katra gada sākumā Valsts zemes dienests automatizēti aprēķina un pārrēķina, balstoties uz starptautiski atzītiem un valsts apstiprinātiem vērtēšanas kritērijiem. Šo vērtību izmanto, lai aprēķinātu nekustamā īpašuma nodokli, dažādas nodevas vai  zemes nomas maksu. Jāatceras, ka tā var ievērojami atšķiries no īpašuma tirgus vērtības.

Tirgus vērtība – iespējamā darījuma summa

Tirgus vērtība savukārt ir aprēķināta summa, par kādu dienā, kad veikts vērtējums, nekustamais īpašums varētu tikt pārdots, pieņemot, ka abas darījumā iesaistītās puses ir rīkojušās labprātīgi. Tirgus vērtību parasti noskaidro tad, ja ir vēlme saprast, kādu cenu prasīt par īpašumu (piemēram, ja ir vēlme pārdot mežu, tirgot lauksaimniecības zemi, māju) vai ir plānots ņemt kredītu. Šo vērtību nosaka sertificēts vērtētājs.

Protams, sertificēta vērtētāja pakalpojumi ir pieejami par samaksu. Ja vien nav nepieciešamības ņemt aizņēmumu, tad cita iespēja noskaidrot īpašuma tirgus vērtību ir – piedāvāt to tirgū, uzrunājot tos, kurus īpašuma iegāde varētu ieinteresēt.

SIA “Trovent” komanda ir gatava pirkt mežu visā Latvijā. Ja sazināsies ar mums, mēs izteiksim sākotnējo cenas piedāvājumu. Ja tas tevi apmierinās, tad īpašumu apskatīs mūsu speciālisti, jo meža gadījumā vērtību ietekmē gan meža vecums, koku daudzveidība, augsnes veids, atrašanās vieta un piebraukšanas iespējas. Tos visus arī ņemsim vērā, izsakot galējo piedāvājumu.

Sazinies ar mums, zvanot pa tālruni 29429555, rakstot uz info@trovent.lv vai aizpildot kontaktformu.