Atteikšanās no kredītiem

Nereti sadzīvē rodas dažādas neparedzētas situācijas, tāpēc svarīgi pārzināt savas iespējas. Latvijas Nebanku asociācija piedāvā noformēt īpašu iesniegumu par atteikšanos no kredītiem. Noskaidro kādi ir šī piedāvājuma nosacījumi un nepieciešamības gadījumā izmanto šo pakalpojumu – esi atbildīgs par saviem maksājumiem.

Iesniegums par kredīta neizsniegšanu

  • Lai ieviestu starptautiski atzītus labās prakses standartus un veicinātu atbildīgu aizņemšanos nebanku kreditēšanas sektorā, Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācija, sākot ar 2013. gada 18. martu, ir izveidojusi īpašu sistēmu, kas ļauj kredītņēmējam ar iesnieguma palīdzību iekļaut sevi sarakstā, kam aizdevējs uz noteiktu laika periodu neizsniedz kredītu. Šis ir labs veids, kā, piemēram, ierobežot savu aizņemšanos un ietaupīt naudu;
  • Svarīgi minēt, ka šāds iesniegums un lūgums būs neatsaucams un tas būs spēkā pēc kredītņēmēja izvēles – vienu, divus vai trīs gadus. Izvēlies piemērotāko termiņu un nepieciešamības gadījumā izvēlies šo piedāvājumu gudri un atbildīgi;
  • Šāda iespēja izstrādāta, lai pasargātu tos kredītņēmējus, kam ir grūtības ar personīgo finanšu plānošanu un ir finansiālas problēmas. Tas ir gudrs un labs veids kā Tu patstāvīgi vari nodrošināties pret vieglprātīgu vai nesaprātīgu aizņemšanos;
  • Iesnieguma paraugs, kas kredītņēmējam jāaizpilda, lai iekļautu sevi šajā sarakstā, ir pieejams šeit.
  • Svarīgi minēt, ka šim iesniegumam klāt jāpievieno iesniedzēja pases kopija, uz kuras jābūt Tevis rakstītam tekstam: kopija iesniegšanai Latvijas Nebanku kredītdevēju asociācijai. Ja ir izsniegta pilnvara, tad uz tās jānorāda apliecinājums, ka tā ir spēkā un nav atsaukta.

Iesniegumu ar kopā pievienojamajiem dokumentiem ir iespējams

  • Personiski nogādāt uz asociāciju tās darba laikā;
  • Nosūtīt pa pastu uz asociācijas adresi;
  • Nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: palidziba@nebankukrediti.lv.
  • Ņem vērā, ka iesniegums tiek izskatīts 10 darba dienu laikā no brīža, kad tas saņemts asociācijā. Pēc tam stāsies spēkā aizdevuma liegums uz termiņu, ko iesniegumā norādījis kredītņēmējs.

Esi atbildīgs par saviem maksājumiem – neaizņemies vairāk kredītus, ja tomēr nespēj tos savlaicīgi atmaksāt. Šādā gadījumā Latvijas Nebanku asociācija piedāvā ērti noformēt iesniegumu par kredītu neizsniegšanu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *