Akciju tirgus

Kā piemēru akciju tirgus darbībai var minēt Nasdaq Baltic. Ar Nasdaq Baltijas biržu atbalstu dažādu veidu vērtspapīri tiek iekļauti regulētajā tirgū. Akciju emitents var izvēlēties vienu no Baltijas biržu organizētajiem regulētajiem tirgiem, kurā iekļaut savus finanšu instrumentus: tieši akcijas ir iekļautas Baltijas Oficiālajā sarakstā un Baltijas Otrajā sarakstā. Pastāv arī biržas organizētais alternatīvais tirgus, kurā kotētas jaunu, strauji augošu uzņēmumu akcijas. Alternatīvajā tirgū akcijas var tikt iekļautas First North sarakstā. First North ir alternatīvais akciju tirgus, kas augošiem uzņēmumiem nodrošina daudzpusīgas iespējas piesaistīt kapitālu un iegūt lielāku atpazīstamību Baltijas finanšu tirgos, bet investoriem tas sniedz interesantas ieguldījumu iespējas. Uzņēmumi alternatīvajā tirgū var izmantot tās pašas priekšrocības, ko sniedz kompānijas kotācija regulētajā tirgū, bet ar daudz vienkāršākiem noteikumiem un zemākām prasībām. Investoram ieguldīšana jaunajos uzņēmumos var sniegt gan lielāku peļņu (ja novērojama firmas strauja attīstība), gan risku (jaunajiem uzņēmumiem ir zemākas prasības, lai tas varētu iekļauties alternatīvajā tirgū).

Lai kļūtu par ieguldītāju, jāvēršas pie ieguldījumu pakalpojumu sniedzēja vai cita vērtspapīru tirgus profesionāļa. Tie ir pakalpojumi, ko var sniegt kredītiestāde vai ieguldījumu brokeru sabiedrība (IBS), ieguldītāja uzdevumā veicot ieguldījumus finanšu instrumentu tirgū, piemēram, izpildot ieguldītāja rīkojumu pirkt vai pārdot vērtspapīrus, vai arī, saskaņā ar pilnvarojumu, pārvaldot ieguldītāja vērtspapīru portfeli, vai sniedzot konsultācijas par ieguldījumiem.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *