Latvijas Republikas centrālā banka

Latvijas centrālās bankas ēka ir celta pirms simts gadiem, kā īpaši bankas vajadzībām paredzēts nams. Kopš 1918. gada, kad tapa neatkarīga Latvijas valsts, šī nama vēsture saistās ar visiem lēmumiem par valsts finanšu sistēmas un nacionālās valūtas izveidi. Pēc likuma par Latvijas Banku pieņemšanas 1992. gadā, Latvijā ir neatkarīga centrālā banka, kas darbina naudas sistēmu valstī. Kad Latvija atguva neatkarību, naudas sistēma bija jāveido pilnīgi no jauna, tad arī sākās darbs pie centrālās bankas izveides. 1992. gada maijā no padomju rubļiem pārgājām uz Latvijas Bankas pagaidu naudaszīmēm un no 1993. gada marta apgrozībā atgriezās Latvijas nacionālā valūta lats. Atjaunotais lats pastāvēja 20 gadus kā stabila valūta, kas sekmēja cenu stabilitāti, Latvijas eksporta un citu uzņēmumu attīstību un investīciju ieplūdi valstī.