Kredītportfelis

Latvijas Republikas tiesību aktos ir dokumentēta arī bankas atbildība. Par kredītportfeļa ārkārtējo nozīmību liecina Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdotie Informācijas par bankas kredītportfeļa struktūru sagatavošanas un iesniegšanas normatīvie noteikumi. Tajos aptverts nosacījumu komplekss, kas jāievēro bankām, sagatavojot informāciju par kredītportfeli uzraudzības un statistikas vajadzībām. Noteikumu klāsts šajā dokumentā ir ļoti apjomīgs. Detalizēti un smalki ir aprakstītas darbības, kas jāveic, analizējot katru bankas izsniegto kredītu. Šis LR dokuments līdztekus visiem pārējiem LR dokumentiem ir izstrādāts ļoti rūpīgi, saprotamā valodā un ar visām iespējamām norādēm, lai (šajā gadījumā) baņķieris varētu droši strādāt atbilstoši sfēras izvirzītajām prasībām.

Kredītportfelis ir visi bankas izsniegtie kredīti kopumā. Tie ir visi kredītu veidi, kādus banka izsniedz saviem klientiem.

Kredīti, kuri tiek izsniegti bankas klientiem, var būt šādi:

  • hipotekārais kredīts
  • patēriņa kredīts
  • studijām paredzēts aizdevums
  • karšu kredīts
  • biznesa kredīts
  • start up kredīts
  •  kredītlīnija
  • kredīts ceļojumam
  • citi kredīti

Tas, kādus kredītus banka izsniedz, ir atkarīgs no bankas politikas. Domājams, ka banka savu politiku neatklāj, ja vien tas nav pašas bankas interesēs. Viss, ko mēs lasām internetā, avīzēs, žurnālos, pat banku katalogos un biļetenos, redzam TV, dzirdam radio, dzirdam uz ielas noklausītās sarunās (pat ļoti ticami un šķietami loģiski izklāstītā veidā), ir, mazākais, publicitātei paredzēti vai cilvēku personīgie viedokļi. Protams, ja uzņēmumam ir izdevīgi stāstīt par to, kas patiesībā ir tā sirds un dvēsele vai cits firmas asinsriti nodrošinošais orgāns, tas to drīkst darīt.

Kas ir kredītportfelis?

Kredītportfelis ir visi klientu parādi bankai. Tas, kas uztur bankas dzīvību, jo banka taču ir veidojums, kas aizdod naudu un pelna ar to, ka klients tai atdod ar uzviju. Kristus pirms diviem tūkstošiem gadu runāja par augļotājiem, veltot tiem skarbus vārdus. Šodien mums svarīgāks ir jautājums: „Vai mēs varam iztikt bez bankām?” Iekārtā, kāda valda šobrīd, atbilde, visticamāk, skanēs: „Droši vien, ka nē”.