Biznesa nākotne – sievietes

Pajautājiet bērniem – viņi Jums atbildēs, ka sievietes ir gudrākas par vīriešiem. Mēģināju atrast pierādījumus vai noliegumus šim apgalvojumam.

Vietnē RigaBrain apgalvots, ka pieaugušiem vīriešiem smadzeņu puslodēs ir par 5% vairāk neironu, nekā pieaugušām sievietēm. Vidēji vīriešiem esot par 10 % lielākas smadzenes, bet tas neliecinot par viņu pārākumu gudrības ziņā. Smadzeņu darbības kvalitāti nosaka daudzi citi aspekti, viens no tiem, kā neironi savienoti savā starpā.

Tā kā IQ nav vienīgais rādītājs, bet tiek pieslēgta arī EQ (emocionālā inteliģence), tad patiešām jāsaka, ka ne jau gudrība ir tas, kas, piemēram, atšķir vadītāju no citiem. Vīriešiem smadzenēs vairāk ir pelēkās jeb tā saucamās domāšanas vielas. Viņi ir pragmātiskāki, analītiskāki. Sieviešu smadzenēs dominē baltā viela, kas paredz lielākas iespējas saskatīt kopējo ainu, atrast saikni starp šķietami neatkarīgām lietām. Sievietes spēj labāk iejusties otrā, bet vīrietis skaidros lietas no sava viedokļa. Ja salīdzina cilvēkus ar vienādi augstu inteliģences koeficientu, atklājas, ka sievietēm vairāk izteiktas smadzeņu zonas, kas atbild par valodu. Bet vīriešiem vairāk attīstīta smadzeņu aizmugurējā daļa, ka saistās ar sajūtām.

Biznesā nepieciešams ikviens no iepriekš minētajiem faktoriem. Tas, cik veiksmīgi tie apvienoti vienā cilvēkā, ir dabas dots priekšnosacījums, taču dzīves laikā šīs īpašības var arī uztrenēt. Vai sievietes ir biznesa nākotne? To var tikai minēt, tomēr gudrai un pievilcīgai vadītājai ir visnotaļ lielas priekšrocības, salīdzinājumā ar vīriešiem, kas pārsvarā valda biznesā. Ja sievietei izdodas iekļūt biznesa aprindās, viņa var izmantot arī savus sievišķības trumpjus, tomēr arī vīrietis var iemācīties izpaust savu personību tā, lai sievietei biznesā sareibtu galva.

Biznesa sievietes izaicinājums ir nepazaudēt sievišķību pragmatiskajā un aukstasinīgajā biznesa vidē. Jo vienmēr atradīsies kāds, kurš apšauba sievietes gudrību, piedēvēdams viņai vienīgi skaistā tauriņa statusu. Ja sieviete noturas zirgā, viņa izaug par ļoti spēcīgu personību uzņēmējdarbībā, un tas piešķir biznesam noturību un cilvēcību. Tādēļ arī mēs vēlamies redzēt vairāk sieviešu vadītāju krēslos, kas apveltītu biznesa sfēru ar dailes auru.

Riska kapitāls

KreditoriRiska kapitāls ir ilgtermiņa ieguldījums uzņēmuma pašu kapitālā ar nolūku veicināt uzņēmuma vērtības pieaugumu, finansējot tā straujāku izaugsmi un attīstību.

Šis finansējuma veids būtiski atšķiras no bankas aizdevuma. Saņemot bankas aizdevumu, Jums ir jābūt pietiekamam nodrošinājumam, kā arī jāatmaksā aizdevuma pamatsumma un jāveic procentu maksājumi, neņemot vērā Jūsu biznesa panākumus vai neveiksmes. Riska kapitāla investora pieeja ir krasi atšķirīga, jo viņa ieguldījums ir tieši atkarīgs no uzņēmuma darbības. Ar ko riska kapitāls atšķiras no citiem uzņēmējdarbības finansēšanas veidiem – investors kļūs pa Jūsu biznesa partneri ar ko būs jādala itin viss, lai arī kas notiktu vai nenotiktu.

Riska kapitāla investori ir gan turīgas personas, gan investīciju fondi, kurus pārvalda profesionāli investīciju menedžeri. Darbības pamatprincipi ir līdzīgi gan individuāliem investoriem, gan investīciju fondiem.

Riska kapitāla fondi ir komercdarbības ar ierobežotu darbības laiku – parasti tie ir 10 gadi. Tajās savus brīvos līdzekļus iegulda pensiju fondi, apdrošināšanas kompānijas, bankas un citi investori, tos pārvalda profesionāli investīciju menedžeri. Riska kapitāla fondi ir mehānisms, kas ļauj dažādu investoru naudu ieguldīt daudzsološos uzņēmumos, veicinot to attīstību un vērtības pieaugumu, līdz ar to nodrošināt fonda investoriem ilgtermiņa peļņas gūšanas iespēju.

Riska kapitāla investīcijas var piesaistīt jebkurā uzņēmuma attīstības stadijā. Ja Jums ir unikāla biznesa ideja, bet nav pietiekamu finanšu resursu, lai to realizētu, un nav pat ķīlas aizdevuma saņemšanai, varat apsvērt domu par riska kapitāla piesaisti. Ja Jums pieder stabils uzņēmums, bet pašu kapitāla attiecība pret saistībām liedz Jums palielināt saistības, šajā gadījumā riska kapitāla investīcijas var būt labs risinājums.

Riska kapitāla investīcijas vidējam un ilgtermiņam – Nav ķīlas, investors kļūs pa Jūsu biznesa partneri, iegūstot īpašumā kapitāldaļas; Nav atmaksas grafika un procentu maksājumu; Nostiprina bilanci, uzlabojot pašu kapitāla attiecību pret saistībām.

Investīciju fondi savā starpā atšķiras ar kritērijiem, pēc kuriem tiek izvēlēti uzņēmumi, kuros investēt. Šajos kritērijos ietilpst uzņēmuma ģeogrāfiskā atrašanās vieta, attīstības stadija, darbības un investīciju apjoma ierobežojums. Riska kapitāla fondi, kas darbojas Latvijā parasti pievērš uzmanību visām trim Baltijas valstīm. Šie kritēriji parasti ir minēti riska kapitāla fondu interneta mājas lapās.

Meklējot investoru, ieteicams pēc iespējas precīzāk noteikt Jūsu vajadzības un vēlmes. Tāpat ir vēlams izpētīt dažādu riska kapitāla fondu investīciju kritērijus, pēc kuriem tiek atlasīti uzņēmumi, un izvēlieties to fondu, kuru Jūsu piedāvājums varētu ieinteresēt. Daži fondi dod priekšroku investīcijām konkrētas nozares uzņēmumos, dažiem ir stingri investīciju apjoma ierobežojumi, un tās būs Jūsu priekšrocība.

Latvijas Riska kapitāla asociācijas interneta mājas lapā – www.lvca.lv Jūs atradīsiet informāciju gandrīz par visiem riska kapitāla fondiem, kas darbojas Latvijā, kā arī norādes uz uzņēmuma mājas lapām, kas var nepieciešamības gadījumā sniegt Jums juridiska un finansiāla rakstura konsultācijas.